Preke

Ds Mp Fourie

Teks: Psalm 143
Prediker:Ds MP Fourie
Datum:19 Julie 2019
Tema: Begrafnisdiens van br Braam van Niekerk
Preek in klank formaat:Klankpreek

Read more: Ds Mp Fourie

Oudl Frik Snyman

Teks: Markus 13 vers 13b
Prediker:Oudl Frik Snyman
Skrywer:Ds Ben Smit
Gemeente: GK Meintjieskop
Datum:14 Julie 2019
Preek in klank formaat:Klankpreek

Read more: Oudl Frik Snyman

Ds Mp Fourie

Teks: Esegiel 37 vers 11 tot 14
Prediker:Ds MP Fourie
Datum:7 Julie 2019
Tema: God is die enigste hoop onder alle omstandighede
Preek in klank formaat:Kla

Read more: Ds Mp Fourie

Ds Mp Fourie

Teks: 1 Korintiers 13
Prediker:Ds MP Fourie
Datum:30 Junie 2019
Tema: Die omgeeliefde van Jesus bring vir ons verlossing
Preek in klank formaat:Klankpreek

Read more: Ds Mp Fourie

Ds Mp Fourie

Teks:Klaagliedere 3
Prediker:Ds MP Fourie
Datum:23 Junie 2019
Tema: God gee jou vrede wat alle verstand te bowe gaan
Preek in klank formaat:Klankpreek

Read more: Ds Mp Fourie


right 1
right 2
right 3
right 1