Preke

Oudl Andries Kruger

Teks: Johannes 13
Prediker:Oudl Andries Kruger
Skrywer:Dr Malan van Rhyn
Gemeente: GK Rietvallei
Datum:4 Augustus 2019
Preek in klank formaat:Klankpreek


right 1
right 2
right 3
right 1