Preke

Ds Mp Fourie

Teks: Esegiel 37 vers 11 tot 14
Prediker:Ds MP Fourie
Datum:7 Julie 2019
Tema: God is die enigste hoop onder alle omstandighede
Preek in klank formaat:Klankpreek


right 1
right 2
right 3
right 1