Preke

Ds MP Fourie

Teks: Handelinge 27
Prediker:Ds MP Fourie
Datum:16 Desember 2019
Tema: God beskik alles ten beste
Preek in klank formaat:Klankpreek

Read more: Ds MP Fourie

Ds MP Fourie

Teks: Psalm 29 Lukas 2
Prediker:Ds MP Fourie
Datum:5 Januarie 2020
Tema: God se Eer
Preek in klank formaat:Klankpreek

Read more: Ds MP Fourie

Oudl Louis Potgieter

Teks: Psalm 133 vers 3
Prediker:Oudl Louis Potgieter
Datum:29 Desember 2019
Skrywer: ds Ockert Oosthuizen
Gemeente: GK Windhoek-Suid
Preek in klank forma

Read more: Oudl Louis Potgieter

Oudl Flip vd Steen

Teks: Lukas 2
Prediker:Oudl Flip vd Steen
Skrywer:Dr Edmund de Beer
Gemeente: Laeveld
Datum:22 Desember 2019
Preek in klank formaat:Klankpreek

Read more: Oudl Flip vd Steen

Br Jan Schutte

Teks: Psalm 119 vers 89 tot 112
Prediker:Br Jan Schutte
Skrywer:Ds Swemstra
Gemeente:Strand
Datum:15 Desember 2019
Preek in klank formaat:Klankpreek

Read more: Br Jan Schutte


right 1
right 2
right 3
right 1