Nuusblad & Personalia

Hulppredikant

Ds MP Fourie en Engela het op 08 Desember 2016 by ons aangekom en sal DV vir 'n onbepaalde tyd hier behulpsaam wees met die Woordbediening in al sy fasette.  Hulle bly in die pastorie.


right 1
right 2
right 3
right 1