Tuisblad

Die Gereformeerde Kerk Upington is op 17 Januarie 1959, op die plaas Melkstroom van dr. AJL Vlok, gestig met 40 belydende lidmate. Die huidige kerkgebou is op 10 Junie 1961 in gebruik geneem.  

Op 17 Januarie 1959 het 'n handjievol lidmate met geloofsmoed en geloofsoortuiging hierdie gemeente onder leiding van ds. M. Postma gestig. Die bestaan van die gemeente het deur God se genade voortgegaan tot vanjaar in die 61ste bestaansjaar. Wie deur die geskiedenis van die gemeente blaai kan met sekerheid die tekswoorde van die apostel Paulus hierbo vir die gemeente voorhou as 'n banier om in die toekoms hoog te dra.

Oor die jare is die gemeente deur die volgende predikante bedien:

 • Vanaf stigting in bedieningsooreenkoms met De Aar
 • Ds. M Postma (Dsn)  1959-1960;
 • In kombinasie met Olifantshoek:
 • Ds. WJ van der Westhuizen 1960-1964
 • Ds. JS du Plooy (JSsn) 1964-1966
 • Voltydse inwonende predikante:
 • Ds. F van der Walt 1967-1970
 • Ds. DJS Steyn 1972-1977
 • Ds. WJK Saayman 1978-1981
 • Ds. JJ Erasmus 1981-1991
 • Ds. A Venter 1991-2000
 • Ds. JDP Venter 2001-2003
 • Sedert 2003 word die gemeente bedien deur predikante wat hulpdiens verrig.
 • Dr Jan Ras   2003 tot 2009
 • Dr Dick Steyn  Julie 2009 tot Augustus 2014
 • Dr Frans de Bruyn  Aug 2016 tot Desember 2016
 • Ds MP Fourie Desember 2016-

 • E-posadresse van Kerk:
 • Predikant:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             Skriba: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Attestate: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Navrae:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Adres:
 • Pastorie en Kerkgebou       Schröderstraat 145, Upinton 8801
 • Posadres                                Posbus 439, Upington 8800

 • Predikant:  Ds. MP Fourie Tel. 054 331 1350 Sel. 084 633 2117
 • Skriba & Attes. Skriba:   Oudl. Flip vd Steen Sel. 082 4910401
 • Voorsitter Diakonie:  Diak. Gert Krüger  Sel. 082 575 6328

 •                   Orreliste: Sr. Petro Grobbelaar Sel. 083 646 572
 •                   Koster: Br. Rynhardt Strydom Sel. 060 778 4195
   
   
 

 Eredienstetye:

01 Oktober tot 31 Maart - 09:00

01 April tot 30 September - 09:30

 


right 1
right 2
right 3
right 1